hund WÆRNSKA SLÄKTFÖRENINGEN
Startsida
Släkthistoria
Föreningen
Styrelsen
Aktiviteter
Släktgrenarna
Minnen mm
Länkar

Logga in
Välkommen till Wærnska släktföreningens hemsida.

Föreningens hemsida har dels en publik del öppen för alla och dels en lösenordsskyddad del öppen för medlemmarna. Där finns bland annat bildgalleri, en anslagstavla och en medlemsmatrikel planeras.
På den öppna publika delen berättar vi om släktens historia och föreningens aktiviteter.
bild1
Lancashiresmide på Karmansbo 2006
bild1
Släktmötet 2008 hölls i den ofullbordade salen på SkoklosterEmail